Mer än 60 års erfarenhet i bagaget Våra VVS-montörer har kompetensen och erfarenheten som krävs för alla typer av VVS-uppdrag, från det enkla till det avancerade.

Läs mer om våra tjänster

Personuppgiftspolicy

Rybergs Rör ABs behandling av personuppgifter

Rybergs Rör AB värnar om sina kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

Vi samlar in och lagrar information om dig som till exempel namn, post- och leveransadress, e-post, telefonnummer och organisationsnummer. Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Rybergs Rör ABs rättsliga skyldigheter.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

  • För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.
  • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och mejl.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Rybergs Rör AB behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Rybergs Rör AB värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Rätt till information

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Rybergs Rör AB ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Rybergs Rör AB på adress som anges nedan.

Kontaktinformation

Rybergs Rör AB
Föreningsgatan 49
211 52 Malmö
040-23 50 86
info@rybergsror.se

Ändring av denna personuppgiftspolicy

Rybergs Rör AB kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen avpersonuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbsida.